ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  

 

Stretnutie u primátora

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko prizval za jeden stôl zástupcu obyvateľov mestskej časti Fončorda  a zástupcu developera.

Obe strany dostali príležitosť na vysvetlenie svojho stanoviska a argumentáciu v súvislosti s výstavbou Obytného súboru MILESTONES III.  

Opäť sme zdôraznili, že chceme byť korektný partner mesta a že od počiatku sme vždy postupovali v súlade so zákonom.

Predstaviteľom mesta i obyvateľom Fončordy sme minulý rok ponúkli možnosť rozšírenia parkovacích plôch na sídlisku nad rámec zákonných požiadaviek, ako i ďalšiu výsadbu zelene. Tieto aktivity však neboli prijaté s pochopením u obyvateľov, čo sa prejavilo ich námietkami pri územnom konaní. 

Sme presvedčení, že toto odmietnutie vychádzalo z nepochopenia prínosov pre komunitu.

Našu ponuku sme na rokovaní vysvetlili a predložili novému vedeniu mesta na posúdenie.

 

 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT