ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  


Štátny stavebný dohľad

Na podnet obyvateľky sídliska bol vykonaný štátny stavebný dohľad. Obyvateľka namietala, že nie sú dodržiavané podmienky uskutočňovania stavby, ktoré vyplývajú z rozhodnutia o povolení predmetnej stavby.

Záver  ŠSD:  „Stavebný úrad nezistil nedostatky, ktorými by stavebník vykonával práce mimo právoplatného stavebného povolenia  a dokumentácie overenej v stavebnom konaní“.
 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT