ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  


Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami 

Na podnet obyvateľov sídliska, ktorí namietali nevhodné umiestnenie dopravného značenia, bol vykonaný dozor.  Zhotoviteľ stavby zdokladoval, že dopravné značenie kontrolujú 2x denne, lebo neznámi páchatelia opakovane premiestňujú dopravné značenie.

Záver: Podnet bol vyhodnotený za neopodstatnený. Prenosné dopravné značky sú rozmiestnené správne .

 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT