ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  


Slovenská inšpekcia ŽP

Inšpektorát ŽP BB vykonal v mesiacoch máj a jún 2014 kontrolu na pozemkoch  vo vlastníctve spoločnosti. 

Záver: „Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny“.
 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT