ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  


Právoplatné územné rozhodnutie

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 25.3.2013 rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytný súbor Moskovská, Banská Bystrica“. Číslo územného rozhodnutia: OVZ 115602/2012/Go. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2013.

 

 

 

 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT