ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  


Právoplatné stavebné povolenie

Na základe žiadosti spol. Feidias PKG s.r.o. o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obytný súbor Moskovská, Banská Bystrica“ Mesto Banská Bystrica povoľuje stavbu rozhodnutím zo dňa 20.1.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.3.2014.
 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT