ÚVOD  
 . 
  O PROJEKTE  
 . 
   VÝBER BYTOV   
 . 
  GALÉRIA  
 . 
  FINANCOVANIE  
 . 
  DEVELOPER  
 . 
  KONTAKT  
 
Zľava na posledný byt
18.9.2017
Pripravili sme pre Vás špeciálnu akciu v podobe 10%-nej zľavy na posledný...
 
Prvý vlastník bytu zapísaný
15.2.2017
Okresný úrad, katastrálny odbor rozhodol o zmene vlastníctva prvého...
 
Obytný súbor Moskovská BB - skolaudované
19.10.2016
Dnešným dňom sme ukončili proces získania...
 
80% bytov predaných
30.8.2016
Predaj bytov úspešne pokračuje...
 
Právoplatné stavebné povolenie na parkoviská
22.6.2016
Feidias BB, s.r.o. získal právoplatné stavebné...
 
70% bytov predaných
10.5.2016
Záujem o byty s blížiacim sa termínom kolaudácie stúpa...
 
Aktuálny stav prác
2.5.2016
V mesiaci máj 2016 zhotoviteľ stavby ukončí práce na fasáde...
 
Veľkonočné sviatky 2016
16.3.2016
V období 25.3.2015 – 28.3.2016 zhotoviteľ diela preruší výkon prác...
 
Právoplatné stavebné povolenie na garáže
26.2.2016
Feidias BB, s.r.o. získal právoplatné...
 
Zmena stavby pred dokončením
28.1.2016
Na základe žiadosti Feidias BB, s.r.o. bol znížený celkový počet bytov...
 
Vianočné a novoročné sviatky 2015
18.12.2015
V období 23.12. 2015 – 7.1.2016 zhotoviteľ diela preruší výkon prác...
 
Právoplatné územné rozhodnutie na parkoviská
15.10.2015
Feidias BB, s.r.o. získal právoplatné územné rozhodnutie na vybudovanie 125...
 
Predvianočná zľava
28.9.2015
Feidias BB, s.r.o. poskytne zľavu až do výšky...
 
Hrubá stavba
31.8.2015
Výstavba bytových domov pokračuje v súlade s plánovaným...
 
Benefity triedy A
2.6.2015
Pri hľadaní bytu je potrebné vnímať viac parametrov, nielen cenu a dispozíciu...
 
Poukaz na zľavu
31.3.2015
Feidias BB, s.r.o. vydáva „Poukaz na zľavu“ pri kúpe bytu v projekte Milestones III. Platný je v období 1.4. – 30.6.2015...
 
Veľkonočné sviatky 2015
20.3.2015
V období veľkonočných sviatkov 3.4. - 6.4.2015 zhotoviteľ diela preruší...
 
Stretnutie u primátora
6.2.2015
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko prizval za jeden stôl...
 
Atraktívne ceny 3 a 4. izb. bytov
16.12. 2014 – 15.3.2015
 
Kontrola Inšpektorátu práce
26.11.2014
Neohlásená kontrola na základe anonymného udania vykonala hĺbkovú kontrolu...
 
Štátny stavebný dohľad
5.11.2014
Na podnet obyvateľky sídliska bol vykonaný štátny stavebný dohľad...
 
Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami
17.10.2014
Na podnet obyvateľov sídliska, ktorí namietali nevhodné umiestnenie dopravného značenia...
 
VÝHODNÉ UVÁDZACIE CENY BYTOV
do 15. decembra 2014
Predaj bytov obytného súboru MILESTONES III bol spustený 15.septembra 2014...
 
Hlučné zahájenie výstavby
V septembri bolo zahájené zakladanie stavby pilotmi, čo dočasne zvýšilo hluk...
 
Zahájenie výstavby
3.9.2014
Výstavba obytného súboru MILESTONES III začala 3.9.2014...
 
Slovenská inšpekcia ŽP
máj, jún 2014
Inšpektorát ŽP BB vykonal v mesiacoch máj a jún 2014...
 
Právoplatné stavebné povolenie
3.3.2014
Na základe žiadosti spol. Feidias PKG s.r.o. o vydanie stavebného povolenia...
 
Právoplatné územné rozhodnutie
6.5.2013
Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 25.3.2013...
 
 
 
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené
Design by ARTLANDIA
  ÚVOD   .   O PROJEKTE   .   VÝBER BYTOV   .   GALÉRIA   .   FINANCOVANIE   .   DEVELOPER   .   KONTAKT